תמלול אוטומטי

הסרטונים בדף זה תומללו על ידינו באמצעות תמלול מכונה אוטומטי באמצעות כלי Speech-to-Text של Microsoft Azure. ווידאנו כי המתמלל האוטומטי מביא לתוצאות טובות עבור סוג הסרטונים שנכללים כאן, אך לא בדקנו או תיקנו את התמלול עבור כל סרטון. שימו לב: תמלול סרטונים אלה אינו מושלם ויש להניח שמכיל טעויות.

קישור לספריית הסרטונים המלאה